MechvenTure Waakt Over
Uw Schone Lucht

Mechanische ventilatie

Ventilatie-units worden sinds beginjaren ‘90 van de vorige eeuw verplicht volgens Bouwbesluit geïnstalleerd bij de bouw van nieuwe woningen. Deze units zuigen de zgn. "vuile" ruimtes af: badkamer, toilet en keuken via (afzuig)ventielen in plafond of wand. De motor van de ventilatie-unit loopt dag en nacht. Ook zijn er systemen met afzuiging van vuile, èn toevoer van verse, schone lucht; deze units hebben dan ook twee motoren en twee filters. De verse lucht wordt ingeblazen in de "schone" ruimtes, zoals woonkamer en slaapkamers. Bij deze “balans-ventilatie”-units is het heel belangrijk om de filters op tijd te reinigen of vervangen.
Terwijl in huurhuizen deze systemen verplicht periodiek worden gecontroleerd op hun werking (dus: vervuiling, gebreken en slijtage; altijd in opdracht van de verhuurder, zoals een woningcorporatie) is men als eigenaar van een (koop)woning zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de mechanische ventilatie! Het belang hiervan wordt dikwijls onderschat, zodat het onderhoud op de lange baan wordt geschoven.

TERUG