MechvenTure Waakt Over
Uw Schone Lucht

Mechanische ventilatie

Vroeger waren huizen nog niet (zo goed) geïsoleerd en sloten de ramen en deuren nog niet zo goed in de kozijnen als tegenwoordig. Met andere woorden: het tochtte er nog wel eens, maar het ventileerde wèl! Nu zijn de woningen zo goed geisoleerd en worden de ramen en deuren met rubber strips afgewerkt zodat er geen lucht langs kan!
Dus moet er geventileerd worden omdat mens en dier nu eenmaal zuurstof nodig hebben om in leven te kunnen blijven. De door menselijke activiteiten in huis geproduceerde verontreinigingen, zoals uitgeademde CO2, dampen en geuren bij het koken, verflucht bij het schilderen en tabaksrook dienen naar buiten te worden afgevoerd. Uit hygiënische overwegingen, met het oog op onze gezondheid en ons welbevinden, worden dus zwaardere eisen aan de ventilatie gesteld dan strikt noodzakelijk is om te overleven.


Niet alle vochtproblemen worden echter, zoals weleens ten onrechte wordt gedacht, veroorzaakt door een gebrek aan ventilatie. Denk hierbij aan koudebruggen bij bouwfoutjes. Niettemin kan ventilatie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van vochtproblemen in woningen.
In de zomer kan ook warmte, bijvoorbeeld ten gevolge van een naar binnen schijnende zon, als een belastende verontreiniging worden beschouwd. Deze warmte wordt voor een belangrijk deel via de ventilatie afgevoerd.

TERUG